ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀ, ਸਾਬਣ ਫੁਲਕੇ, ਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ. ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀ, ਸਾਬਣ ਫੁਲਕੇ, ਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ. ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਰਮ, ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ-ਦੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਰ-ਫਰਕ), ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਲਈ ਦਰਜ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ. ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ. ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ -ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਕੇ. ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ. ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ”ਮੌਸਮ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ”ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ. ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਨਾਈਟ ਪੀਣ ਕਾਕਟੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਮਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਕਾਈ’ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ’ ਤੇ ਕੰਮ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਇੱਕ ਨਵ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੈ.

ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਹੇ, ਪਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ”ਟੂਲਜ਼”ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ. ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ’ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗੀ (ਈ. ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ.) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

About