ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀ ਹੈ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਹੈਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਮਾਤਾ ਵਿਖਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਲ-ਪਿਤਾ. ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ ਮੰਦਾ - ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਸੋਚ, ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖੜਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ. ਸਭ ਕੇਸ - ਜਦ ਉਸ ਨੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵੱਧ. ਬਦਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ. ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਵੀ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾ - ਜਾਣਿਆ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਰਸ. ਸਭ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ - ਆਮ ਵਾਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲਾਕੇ. ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ - ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਫੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦ - ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਮਾਤਾ ਹੈ.

ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਨ, ਸਭ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, (ਪਰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦੇ ਕੋਰਸ) ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ.

ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥ - ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਮੌਜੂਦ) ਹੈ. ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਗਿਣਤੀ, ਅੱਧੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੱਲ. ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੀ, ਜਤਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਪਰ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ' ਤੇ. ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ - ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਭਰੋਸਾ, ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚਦੇ - 'ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 'ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਦ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ.
ਚੈਟ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਚ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸੈਕਸ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ