submit


ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ. ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਸਟਮ ਆਦਿ. ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ. ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ. ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਪਰ, ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਡੇਟਿੰਗ. ਡੇਟਿੰਗ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਨੀਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ. ਜਦਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਲਏ. ਪਰ, ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ ‘ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ. ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ (ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ) ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿੰਗ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀ’ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ. ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਿ ਮਤੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਰਪਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ, ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਉਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ. ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰੇਗਾ, ਦੀ ਮਿਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਟਕ ਨਾਲ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ. ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀ ਹਨ, ਵੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ (ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ). ਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਲਈ, ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੰਬਲੀ ਪਾਸ ਥੱਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ. ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ — ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਜਦ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ. ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ. ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਆਮ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਫਰਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਮਨ ਬਸ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਲਜ਼. ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ. ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ. ਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ. ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬੰਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ

About