submit


ਅਧਿਕਤਮ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ. ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ), ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਆਹ? ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ, ਹਿੰਸਾ ਜ ਖਤਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਹਮਲੇ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜ ਪੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਬਾਲਗ, ਹਿੰਸਾ ਜ ਖਤਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਹਮਲੇ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜ ਪੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਬਾਲਗ, ਹਿੰਸਾ ਜ ਖਤਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਹਮਲੇ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜ ਪੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ ਫਿਸ਼ਿੰਗ

About